DESIDERIO, SPERANZA

O Diu, chi fussi oceddu chi vulassi, Chi Volu e vaju nna l’amanti mia; Un fazzulettu biancu m’accattassi; – Stújami li sudura, armuzza mia.. Un lettu ben cunzatu mi truvassi, Dipoi mi portu a dórmiri cu tia; Quannu ddà sira e notti arripusassi, Di cori t’arringraziu, armuzza mia. Giuseppe Pitré, Palermo (Visited 34 times, 1 … Continue reading “DESIDERIO, SPERANZA”

DESIDERIO, SPERANZAO Diu, chi fussi oceddu chi vulassi,
Chi Volu e vaju nna l’amanti mia;
Un fazzulettu biancu m’accattassi;
– Stújami li sudura, armuzza mia..
Un lettu ben cunzatu mi truvassi,
Dipoi mi portu a dórmiri cu tia;
Quannu ddà sira e notti arripusassi,
Di cori t’arringraziu, armuzza mia.

Giuseppe Pitré, Palermo

(Visited 34 times, 1 visits today)

Leave a Reply